MasterCard MasterCard VISA VISA

HiST

Betalingsvilkår

Betaling av utskrift i HiST

Her får du betalt inn penger til din utskriftkonto i HiST

Trykk på innloggingslenken under for å komme til innloggingen for betaling.

Problemer? Ring Brukersenteret på telefon 73559900
Ny utskriftsløsning

På grunn av overgang til ny utskriftsløsning som er felles med resten av NTNU, er det ikke lenger mulig å betale inn på gammel utskriftsløsning via nettbetaling.

Innbetalt beløp vil bli overført til den nye utskriftsløsningen. I tillegg vil du få en kvote på kontoen din hvert semester.

For informasjon om ny utskriftsløsning, se Kom i gang med ny utskriftsløsning for tidligere HiST

NB: Husk at du må ha aktivert NTNU-brukerkontoen din for å kunne skrive ut på ny utskriftsløsning. Her kan du aktivere din NTNU-bruker

Dersom du skal skrive ut fra privat datamaskin på ny utskriftsløsning, må du installere den nye skriveren først. Brukerveiledninger for å installere skrivere for utskrift fra privat datamiskin finner du her

I en kort periode vil noen skrivere være lagt over til ny løsning, mens andre fortsatt er på gammel løsning. De som er lagt over på ny løsning er merket med informasjon om dette.

Oversikt over hvilke som er lagt over til ny løsning (dvs ntnuprint-ricoh) finner du i oversikten over Printere for studenter

Informasjon om gammel utskriftsløsning

Problemer med pålogging?

For å logge på for betaling av kopi og utskrift kan det være at du må skrive brukere\ foran brukernavnet.
Enkelte bruker skråstreken som går feil vei, og da får du ikke logget på.
Skråstreken som skal brukes er den som kalles "backslash". Det er ikke den som er over 7-tallet,
men den som er i nærheten av backspace/sletting.
Riktig skråstrek ser slik ut: \

Om du har en MAC der denne skråstreken mangler på tastaturet, skrives den inn ved å holde inn Shift + Alt + 7

Om du har en MAC og ikke får logget på med brukere\brukernavn, forsøk med brukernavn@brukere.hist.no.

Dersom du fortsatt har problemer med pålogging, ta kontakt med Brukersenteret på tlf 73591500 eller orakel@stadm.ntnu.no.


Priser på kopiering og utskrift

F.o.m. 1. januar 2016 er prisene for kopi og utskrift:

Svart/hvitt - A4
Du betaler kr 0,75 for første side.
Du betaler kr 0,37 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Svart/hvitt - A3
Du betaler kr 1,50 for første side.
Du betaler kr 0,75 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Farge - A4
Du betaler kr 1,00 for første side.
Du betaler kr 0,50 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Farge - A3
Du betaler kr 2,00 for første side.
Du betaler kr 1,00 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Det som dessuten er nytt er at alle studenter får en frikvote pr semester.
Frikvoten er som følger:

 • Vårsemesteret 2016 - kr 200,- pr student
  • Frikvoten vil bli lagt inn på utskriftskontoene til hver enkelt student tidlig i januar 2016.
 • Høstsemesteret 2016 - kr 100,- pr student
 • Fra vårsemesteret 2017 - Ingen frikvote

Endringen skjer som følge av fusjonen med NTNU.

F.o.m. 27. september 2011 er prisene for kopi og utskrift:

Svart/hvitt
Du betaler kr 0,40 for første side.
Du betaler kr 0,20 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Farge
Du betaler kr 2,00 for første side.
Du betaler kr 1,80 for andre side dersom det er baksiden på arket.

Oppsummert betaler du 20 øre mindre for partallssider ved 2-sidig kopiering og utskrift.

NB!! NB!!
Det er ikke mulig å hente penger ut igjen fra utskriftskontoen.
Dvs. ikke overfør for store beløp når man nærmer seg slutten på studiet.
Så lenge du er student ved HiST slettes ikke utskriftskontoen.


Hvordan fungerer kopi- og utskriftssystemet mhp. belastning av utskriftskontoen din

 • For hver partallsside ved 2-sidig kopi/utskrift, koster det kr 0,20 mindre enn ved 1-sidig kopi/utskrift, se detaljert forklaring lenger ned.
 • Farge koster kr 2,00/1,80 pr side (klikk på fagspråket), svart koster kr 0,40/0,20 pr side.
 • Når du sender en jobb til utskrift, og merker den som fargeutskrift, vil den dukke opp i displayet som at hver side belastes som farge.
  Dette fordi systemet da ikke vet om sidene faktisk inneholder farge eller ikke.
 • Når dette så skrives ut, belastes kun de sidene med faktisk farge for fargekostnadene, innholder ikke sidene fargeutskrift, belastes de kun for svartkostnaden.
  Men inneholder en tilsynelatende svart side kun en pixel med farge, vil den tolkes som fargeside. Men dette skjer ganske sjelden ser det ut til.
 • Mao det du ser som verdien på jobben i displayet er ikke nødvendigvis den reelle verdien når jobben blir skrevet ut,
  og det vil være slik fordi kontrollen av hva som er farge og ikke farge vil gjøres først når utskriften behandles av kopimaskinen og dens sensorer,
  og ikke når den behandles på serversiden før utskriften er utført.
 • Når det gjelder jobber som kræsjer, og som du tilsynelatende trekkes for, fungerer det slik:
  • Når en jobb kræsjer, blir jobbens verdi satt som reservert.
  • Ca et minutt senere oppheves denne reserveringen av beløpet.
  • Reserveringen blir satt i tilfelle jobben plutselig starter igjen av en eller annen årsak.
 • Dersom du logger inn på utskrift.hist.no, kan du se de 20 siste jobbene dine og hva som er trukket for hver.
 • Du ser dette dersom du går inn på Transactions. I denne loggen ser du kun vellykkede jobber!


Studentorganisasjon - utskriftskvote for studenter i styre og verv

For at studentorganisasjoner tilknyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag skal kunne drive et aktivt tilbud for studenter,
vil studenter med verv i studentorganisasjoner få tildelt en gitt sum pr semester på sin personlige kopi- og utskriftskonto.
Dette skal dekke utskrift og kopiering som utføres i regi av studentorganisasjonen.

Hent ned følgende skjema og følg bruksanvisningen i dette:
Skjema for tildeling av utskriftskvote

Er det nødvendig med ytterligere tildeling, bruk følgende skjema:
Skjema for ytterligere tildeling av utskriftskvote


Kort bruksanvisning for å legge inn penger

 1. Klikk på "Logg inn" boksen over
 2. Logg på med ditt brukernavn og passord fra HiST sine datasystemer.
 3. Klikk på ePay
 4. Legg inn ønsket beløp
 5. Klikk på Godkjenn
 6. Så starter selve betalingen med VISA eller MasterCard. Videre løp avhenger av hvilken bank du bruker.

Lykke til!


Hva omfatter dette

 • Utskriftsbetaling omfatter utskrift og kopiering på Ricoh kopimaskiner.
 • Kopimaskinene er som standard satt opp med 2-sidig og svart-hvitt.
 • Unntak kan forekomme dersom dokumentet du skriver ut er lagret med farge og 1-sidig, dette forekommer av og til med bl.a. PDF-dokumenter. Så vær obs på det!
 • Kopimaskinene støtter i tillegg til vanlig utskrift og kopiering:
  • stifting i hjørnet
  • falsing (bretting) av A4-ark og A3-ark
  • stifting i ryggen ved falsing
  • skanning til PDF som sendes til din e-post ved HiST (NB! For store arkbunker må deles i flere mindre arkbunker.)
  • stifting er gratis


Hvordan fungerer det

Du autentiserer deg på kopimaskinene med adgangskortet ditt.
Ved første pålogging kobler du adgangskortet til databrukeren din, se oppslåtte plakater.

HiST har i dag 70 Ricoh kopimaskiner.
Alle kan bruke alle kopimaskinene, med mindre de står på avlåste rom.
Du skriver ikke ut til en spesielle kopimaskin, du henter ut utskriften
på hvilken kopimaskin du vil av disse 70.
Når du skriver ut fra en datamaskin, vil utskriften ligge på serveren i 18 timer.
Henter du den ikke ut på en kopimaskin innen 18 timer, slettes utskriften fra serveren.

Kopimaskinene kan bl.a. brukes fra private bærbare PC-er koblet i nettene til HiST.
Se her for hjelp med dette og annet:
http://hist.no/content/41663/Hvordan-skrive-ut-fra-barbar